Szolgáltatások

  Valrosa

  Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

  Annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

  Valrosa

  Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

  Annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.

  Valrosa

  Munkahigiénés vizsgálat

  A vizsgálat célja a munkát végző személy egészségének  és jól-létének védelme, megóvása a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek előrelátásával, felismerésével, értékelésével és kezelésével.

  Valrosa

  Idült megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása

  A kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok során kialakuló orvos-beteg kapcsolat lehetőséget teremt a prevenciós célú gondozásra.

  Valrosa

  Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában

  Közreműködés az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, a veszélyforrások feltárásában, az egészségkárosodások megelőzésében.

Rólunk szekció képe

dr. Győri Katalin

foglalkozás-orvostan szakorvos, háziorvostan szakorvos / occupational medicine specialist, general practitioner
Valrosa Bt

KÉPZETTSÉG 1989-1996 általános orvos
Pécsi Orvostudományi Egyetem
1997-1999 jogi szakokleveles általános orvos
ELTE Jogi Továbbképző Intézet
2002-2004 egészségügyi menedzsment szakértő
BKÁE Közgazdasági Továbbképző Intézet
2013 háziorvos szakorvos
SOTE Családorvosi Tanszék
2017 foglalkozás-orvostan szakorvos
SOTE Népegészségtani Intézet
2018-tól diabetológiai licenc képzés
SOTE
nyelvtudás angol középfokú szinten

Székhely: 1118 Budapest, Előpatak u. 44.
Cg.: 01-06-770752
Adószám: 22203861-1-43
Számlaszám: 12011148-00123226-00100009, Raiffeisen Bank
Üzemorvosi működési engedélyszám: BP-11/NEO/00280-3/2018

Látogasson el

Térkép